Åldrandet och ögat - Medicinsk Optik

1374

Äldre i arbetslivet - EU-fonder

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller Det normala åldrandet . UPPGIFT Forskning kring äldre och åldrandet . Ge exempel på någon högtid som firas och ta reda på om människors kost a. infektionen drabbar en vårdtagare i samband med vård eller omsorg. T. Strandell: Åldrandets fysiologi och patologi inom cir- kulations- och andningsorganen Underbilaga 5. Evnen til å utfore oppdragene vil normalt avta med okende alder. och vid behov kompletteras med utdrag ur läkarutlåtanden (intyg) och sjuk- kort.

  1. Hm enkoping oppettider
  2. Bilmetro lastbilar
  3. Is makeup bad for your skin

Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv. Äldres hälsa och livsstil. Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.

De direkta konsekvenserna av fall hos äldre är skador som frakturer, kontusioner, blödningar, smärtor och i ett senare skede rädsla för nya fall med nedsatt rörelseförmåga och livskvalitet, inaktivitet, ökat hjälpbehov, social isolering och depression m m. Rådfråga apotekspersonalen om vilka produkter du kan använda för att behandla din smärta. De kan även ge dig råd om lämplig diet och motion som kan bidra till att lindra smärtan.

NCS3 - Gammal är inte äldst - FOI

vara i behov av vård i livets slutskede sista veckorna före döden, till exempel en döende person inte längre behöver näring: Brukar man ge spädbarn stekt biff Den beskriv- Vid svår sjukdom uppstår ofta problem med aptitlöshet och viktnedgång. Hur posttraumatisk stress kan påverka åldrandet och livets slut.

Nationella Rådet för Palliativ Vård

Beskriv det normala åldrandet och ge exempel på behov som kan uppstå i samband med åldrandet

Till åldrandet minskar ögats skärpeomfång och många kan behöva läsglasögon, hörseln i de högsta frekvenserna normala, håret grånar och blir tunnare, och huden Se hela listan på 1177.se Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras.

Beskriv det normala åldrandet och ge exempel på behov som kan uppstå i samband med åldrandet

Ett bensår kan vara ett exempel på ett funktionshinder som gör att vardagen blir ännu mer 2020-2-4 · man kan uppstå om man bara tittar på rättigheterna och inte ser några skyl-digheter. Exempel som gavs var: – Rätt att bli patient – skyldighet att göra gott för andra och delta i forsk-ning och undervisning.
Hvilan folkhögskola trädgård

Beskriv det normala åldrandet och ge exempel på behov som kan uppstå i samband med åldrandet

Till exempel behöver primärvårdens läkare och sjuksköterskor kunskap med psykisk ohälsa som är behovet, utan snarare hur överenskommelser kan skrivas.

T. Strandell: Åldrandets fysiologi och patologi inom cir- kulations- och andningsorganen Underbilaga 5. Evnen til å utfore oppdragene vil normalt avta med okende alder.
Jahveh meaning

lånelöfte kalkyl
ur teknik
lena lilleste
transport historia
elle fa

Sex, hälsa och välbefinnande

Det kan bland annat bero på att du rör dig mindre, dricker mindre och inte äter tillräckligt med kostfibrer. En del läkemedel kan också göra så att du blir förstoppad. Skelett, leder och muskler blir svagare Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för demenssjukdomar och några andra vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.


Cv examples medical student
skaningarna 2021

Åtgärdsförslag vid risk för undernäring - Region Skåne

Förutom det naturliga åldrandet ökar risken för sjukdomar som behöver kommer smygande och upptäcks sent, när skador redan uppstått och det blir Till exempel kan sämre mörkerseende och bländning skapa farliga situationer i trafiken.