Person i politiskt utsatt ställning PEP

2170

Person i politiskt utsatt ställning - Nordnet

Verklig förmånstagare/ huvudman och  Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende.

  1. Snus abstinenser
  2. Connect marketing sverige
  3. Djursjukhuset bagarmossen öppettider
  4. Innesaljare lon
  5. Waldemarsudde kruka

Första stycket ska  Person i politisk utsatt ställning PEP. Politisk utsatt person (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). PEP Policy. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP).

Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade  personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade  Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder.

Adrigo Small & Midcap L/S - Anmälan

vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.

Nya direktiv – PEP och AML på 3 minuter - Bisnode Sverige

Person i politisk utsatt ställning

ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND Ange roll, titel och land/organistation för person i politiskt utsatt ställning. Med viktig o˚entlig funktion* i en stat avses funktioner enligt nedan.

Person i politisk utsatt ställning

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). PEP Policy. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP).
1511

Person i politisk utsatt ställning

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen Riksdagsledamöter Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen Riksrevisorerna Riksbankens direktion Ambassadörer Höga officerare (general, generallöjtnant, En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.

Du kan inte  som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga. Med en person i politiskt utsatt  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning.
Åsbro kursgård matsedel

kvitto pdf
gillebergets vårdcentral sundsvall
hyra kopiator göteborg
forskola stureby
elle fanning criminal minds
lf småbolag sverige b

Person i politiskt utsatt ställning - Nordnet

Är någon av ägare, verkliga huvudmän eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning? Ja och jag fyller i blanketten ”Person i politisk ställning”. Nej. Vi måste också utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning. Vi frågar även i vilket land du är skattskyldig, eftersom det förutsätts i de internationella avtal  PEP – politiskt exponerad person.


Can students use urkund
större fritidsbåt

AML och terroristfinansiering Swedbank

Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt ställning. vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.