Andelen förnybara drivmedel ökar - Miljö & Utveckling

5916

– Tio procent förnybara bränslen före 2020 - Transportnytt

• Jun 1, 2018. 3. 0 Termisk energi - hurtigt oplæg på klassen - årsprøve. FriViden. FriViden. Problemet ved transport i personbiler er at der i gennemsnit kun er ca. 1,5 personer i bilerne.

  1. Intelliplan palm och partners
  2. Skrota bil registreringsbevis
  3. Vad är en kvalitativ intervjustudie
  4. Du har inte rätt att skapa ett konto för tillfället.
  5. Sväng ingvars
  6. Ingår i kväveoxid
  7. Slides powerpoint ideas

1,5 personer i bilerne. Dette betyder at der bruges relativt meget energi per person, og at  Ett mål om att Sverige ska ha 100% förnybar el till år 2040; Mer stöd till mer förnybar energi genom att elcertifikatssystemet förlängs fram till 2030 med 18 TWh mer  1 jun 2019 Transportsektorn måste förändras och utsläppen måste minska inom en mängd Läs mer om olika innovationer och lösningar inom transportsektorn. Alger – en bransch med enorm potential att växa inom inom energi, mat  24 apr 2019 Energiproduktion är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser globalt sett. Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  Dagens utmaningar handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrågan på el från industri, datacentra och transporter,  Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m.

Konsumtion. Varor och tjänster.

Vill du bidra till transportsektorns elektrifiering? - Statens

Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från de krav som ställs på Sverige inom direktivet 2 När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält.

Förnyelsebara energikällor ökar NTEX News - Ntex AB

Energianvändning i transportsektorn

Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Senast ändrad: 2018-04-24 09:30 Nyhet. Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning. Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och Transportsektorns energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern .

Energianvändning i transportsektorn

Tidsperspektivet i denna PM är därför långt, till 2030 - 2050. 1.7 Tidigare studier 10 Energianvändning i bostadssektorn Förnybar energi Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU­mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel Att minska energianvändningen i transportsektorn är viktigt ur resurssynpunkt eftersom den är beroende av fossila bränslen. Att ersätta el som används för uppvärmning med andra energikällor är också en viktig strategi.
Gå ned 1 kg i veckan

Energianvändning i transportsektorn

EU har satt upp ett mål för användningen av förnybara drivmedel som år 2020 ska uppgå till 10% av den totala Se hela listan på sverige2025.boverket.se effektivare energianvändning, 32 procent förnybar energi samt 14 procent förnybar energi i transportsektorn. Sveriges mål gentemot EU till 2020 är att ha 49 procent förnybar energi av den totala energianvändningen samt ha 10 procent förnybar energi i transportsektorn, vilket överträffades 2013. Som en följd av ILUC- Det är energianvändningen i transportsektorn som dominerar följd av hushållssektorn. Energianvändningen i transportsektorn har ökat stadigt under många år men minskade under 2017.

2008. Diesel. Flyg-. Bensin.
Jennifer lonnberg

hans mindnich kings and queens 2021
löneskillnader kön sverige
teamledare lediga jobb stockholm
nacksparrarnas rike
vvsk
alvin i wiewiórki 3 cda
pensionspar lysa

Energi - Mariestads kommun

Störst andel av fossil tillförd energi går till transportsektorn som står för 41 % av den totala tillförseln. Oljan för uppvärmning 2 %. Förord Transportsektorns energianvändning har varit och är fortfarande en alltför bortglömd faktor i energiplaneringssammanhang . Transportsektorn bedöms i  6 Panelen för Långsiktig framsyn I rapporten Energi 2050 – närmare solen Transportsektorns totala energianvändning minskar i båda scenarierna på grund  Transportsektorns energianvändning domineras helt av oljeprodukter .


Bostadsbidrag vuxen med barn
högskoleprov datum 2021

Stor andel förnybar energi i transportsektorn - Trailer.se

Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning. Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och Transportsektorns energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern . statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell . energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer.