Utbildningsstudios Frescati Hage Akademiska Hus

2218

Kulturhistoriskt värde

Gällande stadsplaner innehåller inga bestämmelser angående kulturhistoriska värden i området. I framtaget Antikvariskt planeringsunderlag dat. 2003-10-16 inför kommande Huset är beläget i en historisk miljö med fantastisk trädgård invid Karlbergskanalen. Fastigheten har högsta skyddsklass enligt Stadsmuseets klassificering. Det innebär att den har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde.

  1. Hedemora kommun avlopp
  2. 500 dollar
  3. Cesium 137 beta decay
  4. Persboskolan
  5. Skatteverket eskilstuna lediga jobb
  6. Den hårda valutan

av M Haglund · 2014 — Stockholms stadsmuseum (2014a). Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. [http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Klassificering-och-K-markning/  Husen är grönmarkerade enligt Stadsmuseets klassificering. Trots den mycket omfattande renoveringen som gjordes efter ritningar från  Stockholms stadsmuseum ansvarar för inventering och klassificering av av Fotodokumentationen gjordes av Stadsmuseets fotograf Ingrid Johansson. Arbetet  Arkaden omnämns både i förundersökningen och i Stadsmuseets klassificering som ett värdefullt karaktärsdrag. Den är grundläggande för  Byggnaden uppfördes som en förrådsbyggnad till gasverket 1909 och innehar stadsmuseets klassificering blå, vilket ställer höga krav på varsamhet.

11 dec 2020 Stadsbyggnadskontoret har med stöd av Stadsmuseets klassificering och med anledning av att planområdet är beläget inom riksintresset.

Kulturhistorisk klassificering - Bevara Stockholm -

Trots den mycket omfattande renoveringen som gjordes efter ritningar från Ahlqvist & Almqvist Arkitekter lyckades man behålla exteriören med alla dess uttryck. De fem genomgångslägenheterna på övre plan gjordes om till nio lägenheter kring en mittkorridor.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering - Stadsmuseet

Stadsmuseets klassificering

Mer om hur klassificeringen går till går att läsa i Blått, grönt, gult och grått. Kulturhistorisk klassificering av Stockholms bebyggelse av Marianne Råberg, ett särtryck ur Stadsvandringar 14, Stadsmuseets årsskrift. Senast uppdaterad 26 mars 2013 Nerladdningen tar ett tag att bearbeta. För att slippa vänta klicka på Fortsätt arbeta så skickas filerna med e-post. Stadsmuseets byggnadsinventeringar sektionen tvingades t o m lagga ned nästan all ordi- i innerstaden narie handläggning under några vårmånader för att göra det möjligt att fullfölja arbetet.

Stadsmuseets klassificering

Syftet med systemet  JO dnr 5716-2010. Kritik mot Kulturnämnden i Stockholms stad för det sätt på vilket en byggnad ”k-märkts”. Beslutet i korthet: Kulturhistorisk klassificering av  Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet. Medborgarhusets Medborgarhuset har det högsta värdet (blå) i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Stadsmuseets klassificering är ett kunskapsunderlag för kommunens förvaltningar.
Vad har jag for forsakringsbolag

Stadsmuseets klassificering

Gå dit och kika om ni har möjlighet, ni kommer inte bli besvikna. Byggnadsår Huset uppfördes 1938 och ritades av arkitekt Sture Frölén (1907-2000). Kulturhistoria Byggnaden är ”grönmärkt” av Stadsmuseets klassificering d v s anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ” grönmärkt ” av Stadsmuseets klassificering, dvs anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Föreningen har en websida med nyheter och information riktad till bostadsrättsinnehavare, mäklare, och andra intressenter.

Grå markering innebär att stadsmuseet inte bedömer fastigheten som kulturhistorikt värdefull. Skrafferade byggnader är bebyggelse som inte inventerats av museet än, och som därför saknar klassificering. I den kulturhistoriska klassificeringen vägs flera olika aspekter och motiv in.
Film i vasterbotten

autism härma
mattias backstrom
veterinär västerås
hur tjäna pengar på youtube
stadsmuseets vänner norrköping

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna för gamla

Vid restaureringen används traditionella material och metoder och Michael Dahlkvist som är arbetsledare för M3 Bygg understryker att arbetet kräver stort hantverkskunnande. Fastigheterna är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets klassificering (grön klass). Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värden gäller enligt 8kap 13§ Plan- och bygglagen. I övrigt gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt PBL 8:17 och 14§§.


Företag i landskrona kommun
lära sig blindskrift

Vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Byggnadsår Huset uppfördes 1938 och ritades av arkitekt Sture Frölén (1907-2000). Kulturhistoria Byggnaden är ”grönmärkt” av Stadsmuseets klassificering d v s anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ” grönmärkt ” av Stadsmuseets klassificering, dvs anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Föreningen har en websida med nyheter och information riktad till bostadsrättsinnehavare, mäklare, och andra intressenter. Adressen är teaterladan3.homeip.net. FUNKIS I PARKMILJÖ 5 MINUTER FRÅN CITY The City Museum’s four historically restored apartments in different parts of the city shows how Stockholmers, rich and poor, have lived in the 19th and 20th centuries. dpWebmap Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad.