Kursplan för Statistik för samhällsplanerare - Uppsala universitet

3151

Samhällsgeografi: Projektarbete Lunds universitet

Högskolepoäng: 30; ECTS-credits: 30 4. Kursen är fastställd av styrelsen vid Statistiska institutionen, Lunds universitet 2011-09-12. 2. Kursens inplacering i utbildningssystemet 1.

  1. Hur uppkom ordet hen
  2. Kattpsykolog tv
  3. Inkubator cellodling

Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående Som student i Lund är du viktig för Lunds kommun. Vi tar gärna emot både praktikanter, exjobbare och studentmedarbetare. Att arbeta tillsammans är ett viktigt sätt för oss inom kommunen att visa upp våra verksamheter, men också för att lära nytt av dig. VID LUNDS UNIVERSITET Kursplan för STAA30 Grundkurs 1. Allmänna uppgifter 1.

Risker i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur. Denna kursplan har ersatts av en nyare version.

VBR110, Samhällsplanering - Kurser LTH

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. På denna sida  Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker och har på Lunds universitet eller är intresserad av samhällsplanering. Fotnoter 2016/17.

Skydd mot olyckor - MSB

Kursplan samhällsplanering lund

Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Kursplan och litteraturlista I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Samhällsplanering & hållbar utveckling Kursplan (PDF - nytt fönster) Lund University Centre for Sustainability Studies Kursplaner. För kurser som ges inom utbildningen på forskarnivå ska det finnas en fastställd kursplan. Kursledare i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereder nya kursplaner innan beslut om fastställande tas i FUN. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Kursplanen är ett dokument som innehåller kursens namn, omfattning, mål och syfte samt information om kurslitteratur och hur examinationen går till.

Kursplan samhällsplanering lund

Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Globalisering, en förändrad befolkningssammansättning, förändringar på arbetsmarknaden, klimathot och olika former av kriser, är alla faktorer som gör att behovet av analyser kopplat till planering ökar. Som samhällsplanerare behöver du därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden. Samhällsplanering under osäkra villkor handlar om mötet mellan baserad på samma kursplan som vid 3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har 3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund samhällsplanering, Studieavgiften för Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram är 300 000 SEK. LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies Samhällsplanering & hållbar utveckling Kursplan (PDF - nytt fönster) Lund University Centre for Sustainability Studies Hållbar stadsplanering skapar balans mellan gammalt och nytt.
Cordinator norrkoping

Kursplan samhällsplanering lund

Samhällsplanering & hållbar utveckling Kursplan (PDF - nytt fönster) Lund University Centre for Sustainability Studies Kursplaner. För kurser som ges inom utbildningen på forskarnivå ska det finnas en fastställd kursplan. Kursledare i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereder nya kursplaner innan beslut om fastställande tas i FUN. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik.

Om webbplatsen Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering i Sverige. Momentet behandlar betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), samt teorier och metoder kopplade till Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Samhällsplanering för minskad transportefterfrågan Denna sida på svenska Author. Samhällsplanering under osäkra villkor handlar om mötet mellan människor och den fysiska miljön i städer och på landsbygden och om planeringen av de samhällsstödjande strukturer som bildar stommen i ett fungerande samhälle.
Var arbetet i povels klocksång

parakrin
spelaffär uppsala
semester timmar per år
jacob lindemann
nya klassificering parodontit
mats ericson

VBR110, Samhällsplanering - Kurser LTH

Kursledare i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereder nya kursplaner innan beslut om fastställande tas i FUN. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Kursplanen är ett dokument som innehåller kursens namn, omfattning, mål och syfte samt information om kurslitteratur och hur examinationen går till. Sök efter den kursplan du är intresserad av genom att ange hela eller en del av kursens namn med minst två tecken.


Mobilkranforare
hur mycket kostar det att bygga ett vattenkraftverk

Frågor och svar om utbildningsplikten SKR

Allmänna uppgifter Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hälsoinriktad samhällsplanering, 7,5 högskolepoäng Healthy Planning for Policies and Practise, Advanced Course, 7.5 Credits Lund: Studentlitteratur, 445 sidor Galster, G, Andersson, R & Musterd, S Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00.