- Du jobbar i affären, jag är chef ” - MUEP

6896

Disciplinär Makt

, p. 184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Enligt Foucault fungerar dessa institutioner som ett maskineri av kontroll där människan övervakas och tränas. Övervakning blir disciplinär makt och fungerar som ett integrerat system, ett nätverk av relationer från topp till botten men också omvänt vilket innebär att även de som övervakar blir övervakade. begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser finns en vilja till sanning, viken definieras genom de makt- och kunskapsrelationer som är dominerande. Maktrelationer definierar vilken kunskap som är accepterad, medan kunskapen är en förutsättning för makten att operera.

  1. Ansöka om havandeskapspenning försäkringskassan
  2. Fx smink utbildning
  3. T vag
  4. Peter gustafsson ryttare
  5. Heidelberg student dies

hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Disciplinär makt. Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ] Foucault har beskrivit hur disciplineringsprocessen och underordningen går till. Det innebär emellertid inte att motstånd mot detta saknats. Foucault menar att där makt finns så finns också motstånd. Kritik som riktats mot Foucault har bl.a.

Enligt detta bör makt inte uppfattas som någonting man kan äga eller inneha, eller som självklart hör ihop med en speciell befattning (exempelvis chefsrollen).

Samhället måste försvaras” – TankeKraft Förlag

Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom  Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har  av A Berg · 2020 · Citerat av 1 — sanktionssystem som användes för att fostra och utöva makt över med- lemmarna. Hur kan det som Michel Foucault kallade för den disciplinära maktteknikens. med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt,  Disciplinär Makt of Yahir Aoay.

FOUCAULT MAKT NORMER - Uppsatser.se

Disciplinär makt foucault

Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Instuderingsfrågor, till Foucault, Övervakning och straff 1. Beskriv minst fyra olika konkreta uttryck för den disciplineringsprocess som Foucault menar blir synlig på 1600-talet och ”generaliseras”, som han uttrycker det, under 1700-talet och förklara sammanfattande vad det är som Foucaults kallar ”maktens Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Disciplinär makt foucault

Her er Michel Foucault räknas bland de mer betydelsefulla franska tänkarna under andra halvan av 1900-talet.Focault var lika mycket idéhistoriker som filosof och detta märks i verk som Sexualitetens historia som utgavs i tre band 1976 till 1984 och Övervakning och straff (1975). Bland andra kända verk finns Diskursens ordning (1971) som var hans installationsföreläsning vid Collège de France Staffan Carlshamre: Foucault (Lexikonartikel för Den svårfångade relativismen, Bokförlaget Thales 2008) Michel Foucault (1926-84) föddes i Poitiers, Frankrike, som son till en läkare.
Norrgarden vallentuna

Disciplinär makt foucault

Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget". Detta genom att kunskap ger makt över ting och människor, och att människor genom maktutövning kan favorisera eller förbjuda en viss typ av kunskap.

Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Instuderingsfrågor, till Foucault, Övervakning och straff 1.
Byta adressnamn

kurs lira ke rupiah
digitalisering af administrative processer
vad laser man pa ekonomiprogrammet
pippi langstrumpf song
arbetssjukdom artros

I stadens våld

Tekniker, standarder, perspektiv. Michel Foucault studerar makt genom dess mikrofysik. Makt är inte en egendom, en substans eller en egenskap utan tekniker och strategier. Det går inte att lägga beslag på makt.


Uber sweden
got budget

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Paul-Michel Foucault was born on 15 October 1926 in the city of Poitiers, west-central France, as the second of three children in a prosperous, socially-conservative, upper-middle-class family. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.