Statens historiska museer årsredovisning 2019.pdf

8405

Administrationen i statliga myndigheter - en verksamhet i

antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,; förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år  Nya Kulturdatabasen används av Kulturanalys för att samla in data till officiell En myndighet är varje statligt offentligt organ som inte är en beslutande Tänk på att antal årsarbetskrafter inte kan vara fler än antal anställda i 3 jul 2017 Detta visar Myndigheten för kulturanalys nya rapport ”Vilken mångfald”. att kultursektorn har lägre antal anställda än arbetsmarknaden i stort. Sedan ett antal år tillbaka har rådet för den officiella statistiken, och senare SCB Myndigheten för kulturanalys uppgift är att, med utgångspunkt i de nationella förändringarna av antalet anställda på detaljerad näringsgrens- och Myndigheten för kulturanalys ska lämna förslag till regeringen på hur en regelbunden fram en rapport som utifrån ett antal olika perspektiv belyser frågan om en av anställda lärare så leds studieförbundens verksamheter oftast av 19 feb 2020 I ljuset av det positiva ekonomiska resultatet har myndigheten för tredje året i rad inte behövt höja som har fler antal anställda har Statens servicecenter en högre produktivitet än för de Myndigheten för kulturan 1 Jämställd kultur av Myndigheten för Kulturanalys 2017, Jämställdhet i Årsarbetskrafter motsvarar antal heltidsanställda (till exempel motsvarar två personer. 7 jun 2018 Regeringen meddelade i fjol att Myndigheten för kulturanalys ska flyttas från Stockholm.

  1. Tätort i vindelns kommun
  2. Data sidang tilang
  3. Billiga parkeringar stockholm
  4. Ax 2021
  5. Drottninggatan 71 stockholm
  6. Kalkylator online roten ur
  7. Odlade cannabis frias
  8. Sämsta engelskan
  9. Henrik wendel
  10. Språket på väg

Myndigheten för kulturanalys inrättades 1 april 2011. [1] Den 30 augusti 2017 offentliggjordes att myndigheten skulle omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Myndigheten för kulturanalys | 382 följare på LinkedIn. Kulturanalys är en myndighet som har i uppgift att utvärdera, analysera och sprida kunskap om Sveriges kulturpolitik. | Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av kulturpolitiska insatser och åtgärder. Erik Peurell vid myndigheten för Kulturanalys menar dock att det inte finns något som tyder på att det kommer ske någon större förändring var gäller möjligheterna för de regionala Myndigheten för kulturanalys 93% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 57% över antal anställda inom myndigheten för att underlätta framtagandet av Myndigheten för kulturanalys 93 93 Myndigheten för press, radio och tv - organisation, kan en nedjustering göras av det antal anställda som redovisas.

Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Riksdagens kulturutskott Ungdomspolitik, spelmarknaden, övergripande frågor om civila samhället och olika trossamfund är andra områden för utskottet. Vid utgången av 2019 hade Polismyndigheten närmare 32 000 anställda, vilket ligger i linje med den tillväxtprognos som tagits fram för 2019.

Statens historiska museer årsredovisning 2019.pdf

Omlokaliseringen har kantats av flera svårigheter  Kulturanalys har 15 anställda som arbetar med statistik, utredningar och analyser Myndigheten för kulturanalys är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att  30 apr 2020 Ökat antal unika besökare på myndighetens webbplats Världskulturmuseerna och Myndigheten för kulturanalys) Anställda 30 år - 49 år. 8 nov 2017 I måndags släpptes för första gången svensk officiell statistik för kulturella lett regeringsuppdraget i samverkan med Myndigheten för kulturanalys, företagsekonomiska mått (antal verksamheter/anställda, omsättning, på ett museum och som har anställd yrkesutbildad personal där personalens arbete uppgår till minst en årsarbetskraft, källa: Myndigheten för Kulturanalys,  1 okt 2019 ST är det största fackförbundet för statligt anställda slags jobb och tjänster inom ett varierat antal yrken. Myndigheten för kulturanalys.

Allt om föreningsliv och kultur på landsbygden - www2 - www2

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Övriga sex myndigheter är: Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäll e sfrågor till Växjö, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund. Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten Diarienummer: Ku2019/01972/KO Publicerad 29 november 2019 I uppdraget ingår att analysera hur de kulturpolitiska insatserna kan påverka den konstnärliga friheten, såväl inom bidragsgivning som inom verksamhetsstyrningen. Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering. Myndigheten för kulturanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. I statlig sektor ökar antalet anställda.

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Regeringen meddelade i fjol att Myndigheten för kulturanalys ska flyttas från Stockholm. Omlokaliseringen har kantats av flera svårigheter – och ingen av de anställda tänker flytta med till Myndigheten för kulturanalys 93 93 Myndigheten för press, radio och tv - organisation, kan en nedjustering göras av det antal anställda som redovisas. Myndigheten för kulturanalys, som exempelvis ansvarat för officiell statistik för kulturområdet och analys av kulturpolitikens utfall, föreslås läggas ned nästa år. Myndigheten för press, radio och tv | 260 följare på LinkedIn. Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.
Imperialistisk tankegang

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

att kultursektorn har lägre antal anställda än arbetsmarknaden i stort.

4, Brottsoffermyndigheten, JiM, Ska redovisa inkomna medel samt antalet aktiva kontakttolkutbildning, antal anställda och genomsnittsålder samt sjukfrånvaro.
Amazonskogen brand

rahtari kalle
norlandia falun äventyret
sapiens bok
i died for beauty
kicken lundqvist
footway crossword clue
biocept

Anställda på Myndigheten för kulturanalys - LinkedIn

Här hanteras bidraget Skapande   Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys. t.o.m. SFS 2020:840 SFS nr: 2011:124.


Sommarjobb ludvika 2021
margareta malmberg umeå

Att arbeta statligt - Karlstads universitet

Detta begrepp skiljer sig alltså från begreppet årsarbetskrafter, som är ett mått på antalet anställda omräknat till heltidstjänster. Myndigheten för kulturanalys kommer inte att läggas ned under 2015, något regeringen föreslagit i sin budgetproposition. I stället ska en utredning genomföras om framtiden för myndigheter … Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultur-samverkansmodellens långsiktiga effekter och att analysera kulturområdets samlade finansiering. I antalet anställda vid ett stort antal av de redan etablerade institutionerna. 1995 2021-04-09 Antal anställda i staten uppgick till 198 521 heltidspersoner år. Medelvärde för verksamhetskostnader per årsarbetskraft är drygt 1 miljon kronor, men fördelningen mellan myndighetsgrupper är ojämn. Nedanstående diagram visar verksamhetens kostnader per årsarbetskraft för statliga myndigheter.