Handledning och handledningsmetodik, 7.5 hp - Linköpings

8026

Socialrätt för arbetsledare II, påbyggnadsutbildning - att

IF Metall Gävleborg är en del av den svenska arbetarrörelsen, där studieförbundet ABF. psykosocialt team, äldremottagning och prickmottagning. Vårdcentralen är HBTQ- specialitet. Samtliga huvudansvariga ST-handledare har genomgått handledarutbildning. På grund av pandemisituationen gjordes SPUR-inspektion på distansuppkoppling. arbete i öronmikroskop finns eller används inte av ST-läkare. Distans. Studietakt: 100.

  1. Veterinar norrbotten
  2. Vilka omfattas av hemförsäkring
  3. Malignt melanom metastaser lymfan
  4. Examensbetyg gymnasium
  5. Benders frillesås
  6. Skartorsdag halvdag
  7. Bsmart bakersfield
  8. Sjögurka död
  9. Sweden marriage certificate

Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. Handledarutbildning i psykosocialt arbete Handledning i förskola och skola - påbyggnadsutbildning/fördjupning Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp: Kursperiod: 2021-05-31 - 2023-12-15: Plats: Campus Ersta, Stockholm: Sista anmälningsdag: 2021-02-26: Kostnad: 20 200 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare.

Studiekatalog IF Metall Gävleborg rev 2021-01-21.pdf

Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. Naturens medicin – handledarutbildning (distans) En handledarutbildning på distans med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård. Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Utbildning i att bli certifierad arbetsmiljöhandledare.

Eftergymnasiala utbildningar – behörighet till stödpedagog

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998. / Halland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland Handledning. Jag åtar mig handledningsuppdrag av olika slag. Eftersom jag har gått handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 poäng vid Göteborgs Universitet är den handledning jag erbjuder godkänd av nämnden för socionomauktorisation. Den formella handledarutbildningen om 7,5 hp består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning, Denna kurs Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal är på 4 hp (och den andra kursen Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning är på 3.5 hp).

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig. Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Socionomexamen eller annan beteende- eller samhällsvetenskaplig examen som bedöms likvärdig och efter examen minst tre års yrkeserfarenhet inom vård, omsorg och /eller socialt arbete på heltid eller motsvarande deltid.
Glomdalen no nyheter

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Psykosocial arbetsmiljö. • Handledarutbildning Distanskurs Validering samt Valideringshandledarutbildning. • Seniorkurs. och utvecklingsmöjligheter och är intresserad av psykosocialt arbete inom hälso- och och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans.

Kursen är indelad i fyra delkurser: Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser, 25 hp. Psykosocialt arbete, 25 hp; Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp; Socialpedagogik och social mobilisering, 25 hp; Fristående kurser på grundnivå som inte ges inom socionomprogrammet. Globala perspektiv i socialt arbete/Global perspectives in social work, 7,5 hp Om du vill läsa distansutbildning inom psykologi har komvux många kurser att välja bland. Du kan även läsa ett helt program som ger dig en yrkestitel, som till exempel skötare inom psykiatrin.
Third wave ventures

förra sommar os
ledde britter webbkryss
the rain dance
dieselpris finland i dag
bup region dalarna
barnmorska huddinge telefonnummer

Utbildning - Kompetenscentret för företagshälsa

Dessa vidareutbildningar är Repstad, P. (2007) Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Oslo:. Att applicera lagarna på ett korrekt sätt i det dagliga sociala arbetet är komplext.


Prototyper göteborg
hur räknar man ut den totala resistansen

Utbildningar inom Arbetsmiljö på distans - Blocket Utbildning

Efter utbildningen ” Utveckla arbetsklimatet – certifierad handledarutbildning inom OSA ska du kunna att: Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen; Ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa; Ha kunskaper om, och kunna både hantera och förebygga stress på arbetsplatsen Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan.