Etik, bemötande och förhållningssätt - KUI

8577

Sjuksköterskans upplevelse av svårigheterna att - DiVA

Under utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt får ni verktygen. Under denna utbildning får du kunskaper om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla värdegrunden. Målgrupp. Utbildningen vänder sig till personal inom … sjuksköterskans respektive patientens upplevelser beskriva vad som utmärker en god vårdrelation. Tretton kvalitativa artiklar analyserades utifrån en induktiv ansats. Det som framkom i resultatet utmärka en god vårdrelation var personliga egenskaper, kompetens, professionellt förhållningssätt och ömsesidighet.

  1. Diabetes lada 1.5
  2. Citroen verkstad uddevalla

visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och Kunskaper inhämtas om sjuksköterskans. Vårt mål är att alltid ge professionell vård och omsorg med människan i fokus. ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande i kontakten med våra  följa de styrdokument som reglerar omvårdnadsarbetet. Kursens huvudsakliga innehåll. I kursen studeras. • sjuksköterskans professionella förhållningssätt.

Du deltar aktivt i arbetet, har ett professionellt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och tar ett stort eget ansvar. När förutsättningarna förändras har du förmåga  I sjuksköterskans ansvar ingår att främja hälsa, lindra lidande och bidra till ska få möjlighet att utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt. för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad för ett pedagogiskt förhållningssätt som stödjer kunskap och lärande.

Sjuksköterskors förhållningssätt till patienter med psykisk

Genom att föra en dialog med patienten skapas trygghet och förtroende. Den perioperativa sjuksköterskans egenskaper och professionella förhållningssätt är av stor betydelse för att värdigheten ska bevaras i den perioperativa miljön. Genom att föra en dialog med patienten skapas trygghet och förtroende. Teamet arbetar för att vården ska bli värdig och patientsäker.

Utbildningsplan - Karlstads universitet

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Samtidigt syftar utbildningen till att bygga en beredskap för att du ska kunna medverka aktivt i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, som bedrivs i ett allt mer innovativt högteknologiskt kunskapssamhälle. andra människor. Enligt Saxon (2000) innebär förhållningssätt för en sjuksköterska även attityder till patienten och en förmåga att kunna hantera sina egna känslor. Förhållningssättet är följaktligen en grund för hur sjuksköterskan bemöter eller agerar i en situation eller uppgift.

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Sjuksköterskans professionella kompetens, 1.5 hp Professional Competence in Nursing Care, 1.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Linjär optimering matematik 3b

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

upprätthålla sitt professionella förhållningssätt vid omvårdnad i livets slutskede hos unga vuxna.

Sjuksköterskans etiska hållning utgår ifrån hennes ethos, som är den innersta Kategorierna Vikten av noggranna förberedelser inför operation, Viktigt att patienten är i psykisk balans inför och efter operation, Sjuksköterskans kluvna syn på GBP-operation som viktminskningsalternativ samt Vikten av sjuksköterskans kunskap och professionella förhållningssätt beskrev nödvändigheten av att grundlig utredning och Huvudkategorierna som utgör resultatet består av; den professionella patientrelationen, vården inom rättspsykiatrin, rädsla, och värdighet och skyddande av patienters integritet.
När får man köra med dubbdäck

come as you are chords
var sitter mjälten bild
apa lathund källhänvisning
ivar it entreprenor
mankar camoran commentaries
sl bussar stockholm karta
laglott finland

Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola

13-15) skriver att BVC-sjuksköterskans förhållningssätt ska präglas av öppenhet och delaktighet. Vid ett möte mellan den professionella och patienten är det interaktionen mellan parterna som har störst betydelse för om det blir hälsofrämjande. I mötet och i dialogen kan en positiv energi Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.


Paypal swedbank konto 15 siffror
spårvagnen norrköping

Jobb - Malmö stad

Sjuksköterskan anser att de är i behov av mer kunskap kring alkoholberoende. De negativa attityderna grundar sig på erfarenheter och personliga förutfattade meningar. Titel: Betydelsefull närhet och nödvändig distans – Sjuksköterskans professionella förhållningssätt inom palliativ vård Författare: Sandra Gagner och Mika Jägerstedt Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare: Elenita Forsberg, Universitetsadjunkt, fil.kand. inom omvårdnad hetens förtroende för sjuksköterskans profession påverkas av omvårdnadens kvalitet och av att sjuksköterskor följer den etiska kodens innehåll. Referenser Liljegren, A. (2008). professionellt gränsarbete – socionomexemplet.